DeNA牧、新人塁打数で原・由伸・榎本を抜いて5位になる

DeNA牧、新人塁打数で原・由伸・榎本を抜いて5位になる
Source: New feed
DeNA牧、新人塁打数で原・由伸・榎本を抜いて5位になる