DAIGO、芸能人の不祥事で持論 飲酒運転には「芸能界としてセカンドチャンスなくていい」

DAIGO、芸能人の不祥事で持論 飲酒運転には「芸能界としてセカンドチャンスなくていい」
Source: New feed
DAIGO、芸能人の不祥事で持論 飲酒運転には「芸能界としてセカンドチャンスなくていい」